Job Opportunities with World Vision Albania & Kosovo

World Vision Albania & Kosovo has worked with the vulnerable children of Albania and Kosovo their families and communities, since 1999.

Currently, World Vision Albania & Kosovo has a commitment to bring hope and help to children and communities in the country through a range of holistic, integrated projects that promote change and improve well-being. Every year, about 32 thousand children benefit from World Vision Albania & Kosovo programmes, which currently operate in 220 communities, and 10 regions throughout Albania and Kosovo.

Thank you for your interest in working with World Vision Albania & Kosovo!

Koordinator Terreni per Sponsorshipin

Pozicioni: Koordinator Terreni per Sponsorshipin

Vendodhja e punes: Tirane

Afati i aplikimeve: 3 Shkurt 2019

Tipi: Kontrate e limituar, me kohe te plote

Qellimi i pozicionit

Koordinatori i Terrenit për projektin e Sponsorshipit do të angazhohet për zbatimin e këtij projekti në terren, i cili do të kontribuojë tek të gjithë fëmijet në Zonën e Programit që të kenë një jetë më të mire, nëpërmjet marrëdhënieve të transformuara ndërmjet fëmijëve dhe sponsorëve të tyre. Do të drejtojë të gjitha proceset në mënyrë që Zyra e Programit të përmbushë indikatorët e Projektit të Sponsorshipit duke shqyrtuar me saktësi dhe në kohën e duhur korrespondencën mes fëmijëve dhe sponsorëve, duke ruajtur numrin e fëmijëve të regjistruar në Program dhe duke mbajtur numrin e fëmijëve të regjistruar nëpërmjet sistemeve të menaxhimit dhe duke siguruar organizimin e aktiviteteve të Projektit të Sponsorshipit në Programin përkatës.

Pergjegjsite Kryesore

 • Të komunikojë në mënyre të efektshme identitetin, misionin, vizionin, vlerat dhe përqasjen e punës se World Vision në mënyre të tillë që të jetë e qartë dhe e përshtatshme për kontekstin.

 • Të bëjë të mundur implementimin ë modeleve të reja të Projektit të Sponsorshipit.

 • Të ndërtojë marrëdhënie të mira me të gjithë partnerët, me palët e interesuara dhe me grupet komunitare.

 • Të zbatojë aktivitetet e Projektit të Sponsorshipit në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të skuadrës duke siguruar që të gjithë fëmijët e regjistruar gëzojnë shëndet të plotë, janë të mirë-edukuar, janë të mbrojtur, kanë përkujdesje dhe përfshihen në aktivitetet e organizuara nga zyra e programit.

 • Të koordinojë dhe mbështesë skuadrën e sponsorshipit dhe partnerët në komunitet për të kryer të gjitha aktivitetet që janë të lidhura me Projektin e sponsorshipit dhe Projektet e tjera në Zyrën e Programit, duke bërë të mundur pjesëmarrjen e gjithë Fëmijëve të regjistruar.

 • Të sigurohet që aktivitetet në terren të kryhen në bashkëpunim me aktorët dhe partnerët në komunitet.

 • Të pajisë gjithë Projektet e Zyrës së Programit me informacion lidhur me fëmijët e regjistruar dhe ti ndihmojë ata për të adresuar problemet.

 • Të adresojë te Drejtuesi i Zyrës së Programit / Drejtuesi i Sponsorshipit dhe tek Zyra Kombëtare çështjet e gjetura në terren lidhur me fëmijët më në nevojë në komunitet.

 • Të sigurohet që indikatorët kyç të Projekit të sponsorshipit të arrihen sipas standarteve të vendosura.

 • Të ndërtojë marrëdhënie të ngushta dhe bashkpunuese me komunitetin për të kuptuar realitetin e tyre dhe për të lehtesuar proçeset e zhvillimit në mënyre të efektshme.

 • Të koordinojë, mbështesë dhe të angazhojë komunitetin për të regjistruar fëmijët në program dhe të sigurojë që procesi të jetë i fokusuar tek grupet më në nevojë.

 • Të zbatojë strategjinë, të informojë dhe të ndajë të kuptuarin e Projekit të Sponsorshipit me komunitetin, partnerët dhe fëmijët.

 • Të koordinojë dhe të mbështesë të kuptuarin e komunitetit në mënyre që të jetë promovues aktiv i mundësisë së ndikimit të Projektit të Sponsorshipit në zhvillim.

 • Te lehtësoje një përqasje për formimin dhe për pjesmarrjen e vazhdueshme të fëmijeve të regjistruar në projekt.

 • Të bëjë të mundur implementimin e modeleve të reja të Projektit të Sponsorshipit.

 • Të ndërtojë marrëdhënie të mira me të gjithë partnerët, me palët e interesuara dhe me grupet komunitare.

 • Të raportojë cdo rast të abuzimeve, problemeve shëndetësore të fëmijës apo problematikave te edukimit te femijeve dhe të koordinojë me sektorët për gjetur zgjidhje.

Kerkesat dhe kualifikimet per pozicionin

 • Diplomë universitare - e preferueshme në shkenca sociale.

 • Të kuptuar të mirë të punës zhvilluese të drejtuar nga komuniteti.

 • Të kuptuar shumë të mirë të të drejtave të fëmijëve/qasjeve të punës me fëmijët.

 • Aftësi të mira në ndërtimin e partneriteteve dhe zgjidhjen e problemeve.

 • Aftësi lehtësuese duke përfshirë lidhjen dhe ndërtimin e marrëdhënieve me grupet komunitare dhe partnerët.

 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe ndjeshmëri ndërkulturore, aftësi të punës në grup.

 • Te kete komunikim shume te mire ne te folur dhe ne te shkruar.

 • Të paktën 3 vite experiencë pune të ngjashme, duke përfshirë të paktën 1 vit në Lehtësimin e Zhvillimit me komunitetin.

 • I/e gatshme/e për të qënë fleksibël me oraret kur është e nevojshme dhe i aftë të udhëtojë shpesh në terren.

 • Eksperiencë me komunitetin dhe me programet për fëmijët.

***Afati i fundit për pranimin e aplikimeve është data 3 Shkurt 2019

***Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen për fazën tjetër të procesit të rekrutimit.

Marketing and Fundraising Manager

Position: Marketing and Fundraising Manager

Work location: Tirana, National Office

Deadline of applications: 30 January 2019

Type: Fixed term, Full-Time

Purpose of position

World Vision Albania and Kosovo (WVA&K) is committed to raise resources for its relief and development program in Albania and Kosovo. The Marketing and Fundraising Manager will ensure that WVA&K has a strategic vision for its marketing and fundraising work to maximize the current and future donor’s potential to provide financial resources to WVA&K.

The purpose of the role will be to build long term profitable fundraising initiatives by researching, shaping and implementing the organization’s fundraising plan, generating new and sustainable income streams via a range of corporate, philanthropy and individual partners. This is a high profile role involving interaction with a range of people from across corporate and individual segments, including WVA&K networks, and raise awareness of the organization and its work, at both a local and national level, this will involve giving talks to groups or dealing with the media.

Major Responsibilities

Local fundraising strategy development and implementation

 • Develops the local fundraising strategy and plan in consultation with the National Director and senior leadership team to maximize funds.

 • Identify fundraising campaign ideas and other fundraising opportunities for WVA&K and identify ways to creatively make them happen.

Marketing and Fundraising mechanism established and functional

 • Build and maintain individual based marketing and fundraising mechanism.

 • Engage in building relationships with corporates and philanthropy organizations to invite them to participate in and contribute to World Vision’s mission.

 • Develop a well-established platform for maintaining donors engaged and committed to their promises and ensure donor care.

 • Builds and maintain new profitable, long-term fundraising relationships with corporate and potential corporate sponsors.

 • Ensure the external communication is done with professionalism and accuracy.

 • Works towards accomplishment of targets by obtaining funds, finances, in-kind donations or volunteer teams.

 • Ensure update is provided on regular bases to the donors and other partners involved

Local marketing implementation plans are in place

 • Work with senior management and project leaders to design and develop specific marketing plans that are aligned with WVA&K business objectives.

 • Marketing products are in place following the right process.

 • Maintain liaison with relevant Public Relations, internet, marketing agencies and corporations in Albania.

 • Implement fundraising campaigns and other donor’s acquisition and cultivation efforts.

 • Implement a donor cultivation and care strategy using mail, phone and personal meetings with donors.

 • Implement strategies for creative work and events as described above.

 • Create process papers and implementation plans for WVA&K website that will help people coming in contact with WVA&K to experience the significance of making a difference in the lives of others and contribute financial resources to WVA&K.

 • Manages key accounts from creation, day to day correspondence up to complete follow-up of any donation activity.

Build relationships with other Partners in the NGO community

 • Become an active participant in the NGO and marketing community in Albania.

Leadership and Capacity building

 • Provide strong Servant Leadership to the Marketing and Fundraising Team.

 • Lead, Encourage, Support, Coach and Mentor the team ensuring capacity is built and appropriate results are achieved. Coaching the team on WVI values, vision, mission and working principles as efficient and best as possible in the framework of WVA mission and National Strategy.

 • Manage the recruitment process and staff performance that are in the direct supervision (in coordination with Human Resources).

 • Support professional and personal development of staff through on-the-job coaching, identification of learning and training needs and opportunities.

 • Lead and participate in the recruitment, selection and development of the team. Ensure competent and motivated staff are hired and retained.

 • Establish clear standards of performance for all staff reporting to the position.

Required Knowledge, skills and abilities

 • University and Master Degree in Marketing, Business or Management Business development, account management, marketing, and social marketing.

 • Ability to think strategically and visualize the bigger picture.

 • Pro-active, solution oriented.

 • Ability and vision to bring WVA&K corporate fundraising to a new level.

 • Excellent interpersonal skills including the ability to persuade network and negotiate effectively at senior levels.

 • Outstanding in verbal & written presentation skills.

 • Outstanding in listening and communication skills with a strong ability in influencing inside and outside the organization.

 • Ability to manage multiple projects at various stages with multiple different priorities

 • Able to work independently in a relatively unstructured but highly accountable environment

 • Enthusiastic about fundraising and be able to demonstrate a commitment to the values and goals of World Vision Albania & Kosovo.

 • Ability to build network and engage at strategic level with marketing agencies and corporations in Albania.

 • Self-motivated

 • At least 5 years in marketing management experience or related fields.

 • Proficient in English – writing and speaking.

 • Experience in staff managing, monitoring and developing.

 • Good knowledge of the NGO sector

 • B-category driving license. Minimum of three years active driving experience

Note: While we appreciate all applications received, only those selected for the next phase of recruitment process will be contacted.

Team Leader - Lezha AP

Position: Team Leader – Lezha Area Program

Work location: Lezhe

Deadline of applications: 30 January 2019

Type:Fixed term, Full-Time

Purpose of position

To lead the implementation of sustainability and transition plan of Lezha Area Program focusing on integration of all program projects to foster children’s well-being and encourage sustainable transformational development.

Major Responsibilities

 • Area Program Sustainability and Transition plan implementation

 • Lead the process of designing and implementation of the sustainability and transition plan.

 • Lead the development/review of the Plan of Actions and integration of interventions in respective Area Program in consultation with the relevant disciplines in the National Office.

 • Lead the implementation of the Program in alignment with National Strategy and Area Plan approved by the Support Office; in close collaboration with Deputy Program Director in the National Office, communities and other stakeholders.

 • Ensure monitoring of programs in collaboration with Ministry Quality and programs team and ensure record keeping of progress against the stated objectives and indicators.

 • Monitor on monthly basis the Area Program actual expenditures and compare them with the planned expenses and review the budget if needed with Area Program Staff, Area Program Support Manager and National Office Senior Finance Manager.

 • Ensure good quality semi/annual Area Program and Micro Projects reporting, in close cooperation with Ministry Quality and programs team.

 • Support Programs Team on the process of semi/annual reporting for each Technical Program.

 • Support on design concept papers/proposals on specific community needs for submission to potential donors and assist/co-operate with the GAM officer/manager to generate funding and assure implementation and reporting for donor funded projects.

 • Assist in the development of strategies for long-term additional interventions, in accordance with the established overall program strategy of World Vision Albania.

Staff Capacity Development, Supervision, Coaching and Mentoring

 • Supervise Area Program staff and lead them in understanding their role as well as ensuring high staff performance.

 • Ensure regular sharing of information among Area Program staff on WVA policy/procedures/management processes etc.

 • Encourage team spirit and ensure teamwork.

 • Encourage critical thinking and team reflection.

Manage Area ProgramOperations

 • Manage Area Program team and resources according to WVA policies and procedures and also in the most efficient and cost effective way while aiming for the highest quality operational mechanisms for the entire Area Program team.

 • Maintain close and constructive communication with National Office on implementation progress

Representation and Positioning

 • Lead processes which aim at community participation and ownership through Community Review and Planning.

 • Network with all community actors to assure and strengthen community understanding of World Vision, values, mission and goals.

 • Network with other non-governmental organizations (NGOs), local government officials, churches/ FBOs and community leaders in the project area to ensure good collaboration and encourage partnerships.

 • Explore opportunities for funding and partnerships with different donors.

Knowledge, skills and abilities

 • Studies in social science, or NGO leadership and management.

 • Strong team capacity building, coaching and supervision skills.

 • Creative and able to apply innovative thinking, partnership building and problem solving skills.

 • Three years of program/project management experience and experience in international development in a developing world context.

 • Experience in program assessment, design, implementation, monitoring and evaluation processes.

 • Good understanding and already build relationship in the local level.

 • Sounds experience with faith, community based and child focused empowerment programs. Effective in written and oral communication; able to speak and write with a high standard of English.

 • Computer literacy; Strong computer skills including Word, Excel, PowerPoint.

 • Willingness to be flexible with hours when necessary and able to travel often in the field (50% of the time).

Note: While we appreciate all applications received, only those selected for the next phase of recruitment process will be contacted.

Response Programmes Director

*Country location to be determined based on response.

*Please make sure to answer all questions on the application in order to be considered for the Emergency Response Roster.

PURPOSE OF POSITION:

The Response Programmes Director oversees/leads the Sector Programming Team, including Program Officer(s), Design Monitor Evaluation (DME), Humanitarian Accountability and Information Management. The Programme Director supports the Response Director (RD) and Operations Director (OD) in designing the response strategy and operations plan and works in close coordination with both.

The Response Programmes Director is responsible to manage grant acquisition, assessments, monitor and humanitarian accountability and liaises with Support Offices (SOs), and international donors.

Response Programmes Director is part of the Response Senior Leadership Team. Response Programmes Director will coordinate/advise with Response Director (RD)/Senior Leadership Team (SLT) go or no go for proposals.

KEY RESPONSIBILITIES:

Establish, lead, resource and staff the programmes unit to meet response needs:

 • Lead team/individual development and provide direction and support as needed to enable effective performance.

 • Contribute to National Office (NO) capacity building in the area of emergency response in coordination with NO leadership and Human Resources (HR).

 • Determine Programmes organisational structure and staffing plan with HR.

 • Work with HR to recruit and deploy Programmes staff and plan for capacity development.

 • Ensure Programmes staff handovers are conducted.

 • Develop Programmes budget in coordination with Finance.

 • Support RD and Finance in developing Response Budget, ensuring strong alignment and coordination with Operations team during budgeting and budget management process.

 • Plan for Programmes Unit transition/integration with NO, where applicable.

Lead the programme planning process to ensure alignment with context, humanitarian needs, response strategy as well as operational feasibility and technical quality:

 • Support development of operational intent plan to align with funding allocations ensuring operational feasibility and

 • technical quality.

 • Support Sectors and Operations Director to draft response plan.

 • Work with Grants, Acquisition and Management (GAM) to coordinate grant acquisition.

 • Write Operational Intent inclusive of targets.

 • Prepare project RACIs (responsible, accountable, consulted, informed) for new grants.

Oversee donor liaison and advocacy is undertaken to resource operations plan to address humanitarian needs. The Response Programmes Director will ensure that the GAM team undertake the following activities:

 • Monitor and analyse donor opportunities to ensure they align with operational intent.

 • Communicate humanitarian needs identified through assessments, monitoring data and community feedback to in-country donors and Support Offices International Programmes Groups.

 • Represent World Vision with potential donors (ECHO, DFID, EU, OFDA, etc.) including bilateral, multilateral and corporate.

 • Collaborate with Advocacy to influence donor funding strategies when appropriate.

 • Liaises with SOs regarding donor priorities and opportunities for funding.

 • Support Finance in the allocation and tracking of response funding to ensure response strategic priorities are funded and effective leveraging of available funding.

 • Support mapping of all funding sources with Finance.

 • Support funding allocation process (Private Non Sponsorship & grant opportunities) in coordination with Finance, Response Director and Operations to reflect response strategic priorities, operational realities and ensure compliance with relevant funding regulations.

 • Support Finance to track donor funding allocation and commitments to ensure response strategic priorities are funded.

 • Oversee development and submission of project proposals to donors to resource operations plan.

 • Develop project proposals with Operations, Advocacy, Finance and relevant Support functions and ensure stakeholders have the opportunity to review proposals and raise issues prior to submission to donors.

 • Ensure proposals are aligned with the operational plan, sector DADDs and standards.

 • Ensure proposals are aligned with accountability standards and basic DME requirements.

 • Maintain donor and SOs communications to facilitate funding acquisition.

 • Support Finance to ensure an up-to-date funding matrix.

Ensure support for Finance to establish grant management system to guarantee fulfillment of donor requirements:

 • Support Finance to conduct grant orientation or grant start-up workshops for relevant staff.

 • Plan and manage donor reporting to ensure that all donor requirements are met.

 • Support Finance with monitoring of grants for compliance with grant requirements.

 • Oversee planning, implementation, analysis and sharing of findings from assessments and program monitoring.

The Response Programmes Director will ensure that the DME team undertake the following activities:

 • Design and implement community consultation processes to ensure understanding of World Visions role, planned interventions and provide opportunities for input and feedback into programme and project designs.

 • Design and implement Information Provision plan to ensure that accurate and reliable information about the programme is made available and shared with communities in a timely and accessible manner.

Establish and support implementation of complaint and feedback mechanisms:

 • Document, implement and monitor complaint and feedback systems to ensure timely responses to communities.

 • Consolidate and analyse community complaint information to inform Operations and response management of key issues raised by beneficiaries.

 • Coordinate Humanitarian Accountability planning and learning with other accountability focused INGOs and LNGOs.

KNOWLEDGE,SKILLS & ABILITIES:

Required:

 • A minimum of 3-5 years in leadership role in the humanitarian assistance and development sector, with a significant portion of this in INGOs.

 • 5 years experience in humanitarian assistance work.

 • Demonstrated understanding of key humanitarian principles, standards and best practices.

 • University degree in Humanitarian Studies or relevant field. Masters degree preferred.

 • Experience in program management and implementation of multi-sectoral emergency response projects.

 • Intensive experience in leading a multi-cultural team of professionals.

 • Experience working in a cross-cultural environment.

 • Experience working in war zones / fragile contexts.

 • Experience in engaging with governmental institutions and multilateral agencies.

 • Experience in managing humanitarian operations that facilitate innovation and calculated risk taking.

 • Work experience as Program Officer at least for 1-3 years in a country other than the home country.

 • Strong team leadership skills.

 • Emotional Intelligence (self awareness, managing emotions and those of others, remaining calm/composed, dealing with ambiguity and change).

 • Understand Humanitarian Industry and have proven experience within a relief setting.

 • Effective in written and verbal communication in English.

 • Ability to express ideas and concepts clearly and persuasively with senior internal and external stakeholders.

Preferred:

 • Previous experience working in complex emergency/rehabilitation settings.

 • Experience coordination with INGOs and other key stakeholders-High degree of negotiation and persuasion skills.

 • Ability to work with a reasonable level of comfort in high tension and high security risk situations.

 • Ability to maintain performance expectations in diverse cultural contexts psychologically stressful environs and physical hardships.

 • Ability to facilitate the creation of cross-functional project teams and the development of national strategies.

 • Excellent time-management and prioritization.

 • Demonstrates openness and transparency.

Response Director

*Country location to be determined based on response.

*Please make sure to answer all questions on the application in order to be considered for the Emergency Response Roster.

PURPOSE OF POSITION:

The Response Director (RD) has primary responsibility for directing the response from strategy to implementation, inclusive of performance and oversight of all aspects of the response. She/he should develop and maintain an efficient, cohesive team, while ensuring effective coordination and relationships with the other agencies, officials, beneficiaries, donors and all areas of the Partnership.

KEY RESPONSIBILITIES:

Develop and monitor implementation of response strategy that addresses WV strategic goals to meet humanitarian needs:

 • Lead response strategy development with National Director (ND), Regional Leader (RL), Partnership Executive Team

 • (PET) and other senior stakeholders.

 • Ensure primary and secondary information on needs inform strategy formulation.

 • Ensure context analysis informs strategy development.

 • Consult with ND and RL to ensure National Office (NO) strategy and plans (including Child Wellbeing targets) are taken into account in

 • response strategy formulation.

 • Ensure strategy aligns with anticipated capacity.

 • Monitor appropriateness of strategy in addition to implementation of strategy and transition plans.

Ensure response is staffed to meet response needs:

 • Lead team/individual development and provide direction and support as needed to enable effective performance.

 • Contribute to NO capacity building in the area of emergency response in coordination with NO leadership and Human Resources (HR).

 • Determine response organization structure with ND and HR.

 • Conduct high-level workforce planning with HR and mobilise surge functions as required.

 • Oversee the recruitment of the RDs direct reports.

 • Ensure defined accountabilities under the Emergency Management System (EMS) are clear for each function including Term of Reference (TOR) objectives and qualitycriteria.

 • Ensure HR works with EMS functions to identify workforce requirements.

 • Ensure HR plans for capacity building with EMS functions.

 • Ensure HR develops performance planning and review processes that include quality criteria.

 • Ensure HR establishes a staff care function and mechanisms that support staff well-being.

 • Consult ND to plan Response team transition/integration.

 • Ensure adequate internal communications mechanisms are in place to ensure policies, information and decisions are shared with staff as appropriate.

Establish and maintain effective working relationships with humanitarian actors, government representatives, World Vision stakeholders, the media and general public:

 • Represent the response in Partnership Executive Team and Partnership Coordination Team (PCT) (where activated).

 • Identify and highlight areas of conflict to Response Senior Management Team (SMT), ND, RL and Partnership

 • Executive Committee (where activated).

 • Create and maintain collaborative relations and where appropriate partnerships with government, other NGOs, UN

 • agencies, civil society, churches, bi-lateral missions and donors.

 • Participate in consortium meetings and Response related national coordination meetings.

 • Ensure World Vision is represented at relevant technical and coordination mechanisms in-country.

 • Serve as an organizational spokesperson for media interviews, advocacy initiatives and other public events.

Develop and plan response to achieve response strategy goal and objectives:

 • Provide oversight to funding allocation (i.e. Private Non-sponsorship or PNS, grants, etc) to ensure alignment with

 • strategy and humanitarian needs.

 • Ensure response programme development meets World Vision and international standards.

 • Ensure that adequate funding to address humanitarian needs is acquired.

 • Ensure Advocacy staff are empowered to integrate advocacy across sectors and to develop child-focused advocacy positions which are aligned with strategy and organisational priorities, in strong alignment with NO and Response

 • Operations teams.

 • Facilitate the signing of MOUs and contracts, with donors, Support Offices (SOs) and other relevant stakeholders.

 • Ensure appropriate waivers are in place to facilitate timely response implementation.

Implement response programme in accordance with commitments to meet international and WV standards:

 • Ensure that accessible beneficiary feedback mechanisms are established and functioning.

 • Ensure staff establish community accountability methods across all of the response program.

 • Monitor and identify risks to programme quality and coordinate resources to address them.

 • Ensure that all programmes are implemented, monitored and evaluated according to set plans and that agreements

 • with donors, SOs and other stakeholders are adhered to.

 • Ensure management meetings address quality risks, relevant monitoring data and community feedback.

 • Initiate resourcing mechanisms and ensure financial and material (in-kind) resources are managed according to WV

 • standards, donor and SO agreements.

Initiate response funding mechanisms with support of ND, RL & Regional HEA Director (RHEAD):

 • Ensure that funding is managed and accounted for in compliance with donors and Support Offices agreements and WV standards.

 • Ensure that programme and projects audits are planned and conducted as per WV audit regulations and donor government requirements.

 • Ensure that audit reports are responded to and recommendations implemented.

Ensure that response meets World Vision minimum quality standards and supports program improvement, reflection, learning and innovation:

 • Ensure previous response learnings from Global learning facilitator are reviewed in program design.

 • Encourage the incorporation of best practice and innovation in program design.

 • Ensure all functions have quality planning sessions to meet quality objectives of their TOR.

 • Ensure achievement level of all function quality objectives is monitored monthly and reported.

 • Ensure risks that prevent the achievement of quality objectives are reported and rapidly addressed.

 • Ensure mechanisms are established to identify, document, and share lessons learned with Partnership.

Oversee Security function, planning and implementation to ensure response staff and organisational safety and security:

 • Ensure staffing of Security function.

 • Provide oversight to implementation of security protocols as per CSR.

 • Facilitate inter-agency coordination for information sharing and intelligence sharing.

Ensure response internal and external reporting requirements are met:

 • Liaise with Programmes and Info Management to ensure internal and external reporting requirements are planned for

 • and reports are prepared.

 • Review and submit partnership programme reports.

 • Prepare and submit monthly management reports.

 • Ensure internal response coordination & information sharing mechanisms are functioning.

Ensure that response staff have appropriate housing, offices and information/communication systems:

 • Ensure that staff have access to appropriate office space/equipment, information/communication systems/equipment

 • and other facilities which enable them to carry out their responsibilities.

 • Ensure that all response vehicles and other equipment are well managed and maintained.

 • Where necessary, ensure that relevant staff have access to appropriate housing.

KNOWLEDGE,SKILLS & ABILITIES:

Required:

 • A minimum of 5-7 years in leadership role in the humanitarian assistance and development sector, with a significant

 • portion of this in INGOs.

 • 5 years experience in humanitarian assistance work.

 • Demonstrated understanding of key humanitarian principles, standards and best practices.

 • University degree in Humanitarian Studies or relevant field. Masters degree preferred.

 • Intensive experience in leading a multi-cultural team of professionals.

 • Experience working in a cross-cultural environment.

 • Experience working in war zones / fragile contexts.

 • Experience in engaging with governmental institutions and multilateral agencies.

 • Experience in managing humanitarian operations that facilitate innovation and calculated risk taking.

 • Experience in serving as an organizational spokesperson to media and other external audiences.

 • Effective in written and verbal communication in English.

Preferred:

 • Ability to express ideas and concepts clearly and persuasively with senior internal and external stakeholders as well

 • as staff.

 • Ability to work in coordination with other humanitarian organizations.

 • Ability to analyse and make decisions in challenging situations in the absence of specific guidance and/or full

 • information.

 • Ability to communicate and model to staff positive behaviours which help them remain resilient and effective in dynamic and high pressure environments.

Work Environment:

 • Work hours are often in excess of 12 hours per day during difficult periods of the response.

 • Responses are often mounted in insecure or natural disaster-prone contexts, which may disrupt normal work patterns

 • and generate staff safety issues.

 • Work and housing environments may at times be well below normal standards in terms of facilities, equipment, food availability and hygiene.

Response Operations Director

*Country location to be determined based on response.

*Please make sure to answer all questions on the application in order to be considered for the Emergency Response Roster.

PURPOSE OF POSITION:

Response Operations Director leads the Operations team and oversees the implementation of the response activities. He/she transforms the response strategy into implemented reality, managing day-to-day sector activities and providing technical guidance to the Programmes team for design and programme quality.

KEY RESPONSIBILITIES:

Ensure program planning is informed by technical standards and operational viability:

 • Contribute to planning of sector requirements for people, funding and supplies.

 • Ensure all program designs are based on needs assessment findings (primary & secondary data) and analysis,

 • targets the most vulnerable/chronically and is operationally viable.

 • Ensure all programs refer to technical standards, consider government standards and are aligned with Strategic

 • Guidance and Do-Assure Dont Do (DADDs) for the First Phase of Emergency Responses and Sector Packages.

 • Ensure inclusion of advocacy issues and cross cutting themes are considered in design.

 • Ensure programs and projects are measured according to technical standards and Child Well-being targets.

 • Ensure Operations Plans are developed and implemented with community engagement, taking into account local capacities and utilising Do No Harm/Local Capacities for Peace (DNH/LCP).

Establish, lead, resource and staff Operations unit to meet response needs:

 • Lead team/individual development and provide direction and support as needed to enable effective performance.

 • Contribute to National Office (NO) capacity building in the area of emergency response in coordination with NO

 • leadership and Human Resources (HR).

 • Determine Operations organisational structure and staffing plan with HR.

 • Monitor recruitment and deployment of Operations staff and plan for capacity development.

 • Ensure Operations staff handovers are conducted.

 • Develop Operations budget in coordination with Finance, ensuring strong alignment and coordination with

 • Programming team during budgeting and budget management process.

 • Plan for Operations transition/integration.

Conduct response operational planning to ensure effective coordination and timely delivery of response activities:

 • Plan and facilitate detailed operational plan and delegate responsibilities to carry out plan.

 • Ensure Accountability mechanisms are in place for Community and stakeholder feedback.

 • Planning process considers community requirements (i.e. timelines) and progress is monitored by Design, Monitoring & Evaluation (DME).

 • Facilitate planning between sectors to meet overall program goals.

 • Facilitate requirements planning with Support Services.

 • Ensure collaborative planning with external stakeholders such as UN Agencies, other NGOs and Government ministries where possible through coordination mechanisms.

Oversee implementation and monitoring of operations to ensure achievement of response goals and objectives and inform operational improvement:

 • Monitor results against sector plans and address identified issues.

 • Monitor expenditure reports and take corrective action with Finance and Programs.

 • Review Monitoring & Evaluation (M&E) and Accountability data with Sectors and Programs to identify and address any issues for operational improvement.

 • Review context analysis with Programs and Liaison for Operational Intent adaptation.

 • Review findings of learning events and evaluations with Programs to make operational improvements.

 • All evaluations of sector interventions are planned with DME to assess effectiveness and timeliness.

Oversee development and implementation of operations reporting systems to support timely and accurate reporting:

 • Establish and implement internal reporting system in coordination with DME.

 • Ensure Operations provide input for grant/donor and program milestone and reports to Programs.

 • Write report on quality risks and their resolution and submit to Response Director on regular basis.

 • Ensure that Operations meets reporting requirements for Clusters, Ministries and/or in-country stakeholders.

Ensure implementation of response operations according to safety standards with support from the Security function:

 • Organise security assessments for all field operations that inform a security plan.

 • Implement the recommendations of the security plan for all field operations.

 • Ensure security incident reporting protocols are complied with by operations staff.

 • Ensure Operations staff adhere to security standards for staff movement and communications.

 • Work with Security to ensure safe and effective Civil/Military relationships with armed actors.

Ensure operations meet WV minimum quality standards and support improvement, reflection, learning and innovation in sectors:

 • Ensure previous sectors learning from Global Learning Facilitator are reviewed.

 • Encourage the incorporation of sector best practice and innovation.

 • Ensure sector have a quality plan to meet quality criteria and minimum sector standards.

 • Ensure achievement of all function quality criteria is monitored and reported regularly.

 • Ensure risks limiting achievement of objective to quality criteria are reported & rapidly addressed.

 • Ensure mechanisms are established to identify, document, and share function lessons learned.

Coordinate with Support Services function for ongoing provision of funds, staff, equipment, vehicles and supplies to ensure timely implementation of operations:

 • Ensure Ops submit clear and timely budgets and funds requests to Finance.

 • Ensure Ops submit clear and timely staff plans to HR and immediately advises on changes.

 • Ensure Ops follow Finance procedures to rapidly process payments to suppliers.

 • Ensure Ops submit vehicle requirements to logistics and follow vehicles management guidelines.

 • Ensure Ops submit communications requirements to ICT and follow ICT procedures.

 • Address delays in Support Services to Response Manager for rapid resolution and waivers.

Identify, report and refer operational blockages caused by external actors to Liaison to be addressed through external advocacy:

 • Establish operation team protocols where sector and geographic leads identify and report where external actors are

 • delaying/preventing implementation.

 • Refer issues delaying implementation to Liaison to resolve through inter-agency coordination and/or government

 • relations.

 • Ensure protection issues are reported and addressed in coordination with Advocacy.

KNOWLEDGE,SKILLS & ABILITIES:

Required:

 • A minimum of 5-7 years in leadership role in the humanitarian assistance and development sector, with a significant

 • portion of this in INGOs.

 • 5 years experience in humanitarian assistance work.

 • Demonstrated understanding of key humanitarian principles, standards and best practices.

 • University degree in Humanitarian Studies or relevant field. Masters degree preferred.

 • Experience in program management and implementation of multi-sectoral emergency response projects.

 • Intensive experience in leading a multi-cultural team of professionals.

 • Experience working in a cross-cultural environment.

 • Experience working in war zones / fragile contexts.

 • Experience in engaging with governmental institutions and multilateral agencies.

 • Experience in managing humanitarian operations that facilitate innovation and calculated risk taking.

 • Strong team leadership skills.

 • Emotional intelligence (self awareness, managing emotions and those of others, remaining calm/composed, dealing

 • with ambiguity and change).

 • Effective in written and verbal communication in English.

 • Academic and on-the-job training in at least one of the support services or response-sector relevant areas.

Preferred:

 • Understanding of the international humanitarian system, particularly the systems, structures and key actors.

 • Understanding of the key accountabilities that must be maintained in a response (beneficiaries, donors, peers).

 • Ability to lead operational planning processes.

 • Strong communication skills (oral and written) with ability to express ideas and concepts clearly and persuasively with

 • senior internal and external stakeholders.

 • Ability to express ideas and concepts clearly and persuasively with senior internal and external stakeholders as well

 • as staff.

 • Ability to work in coordination with other humanitarian organizations.

 • Ability to analyse and make decisions in challenging situations in the absence of specific guidance and/or full information.

 • Ability to communicate and model to staff positive behaviors which help them remain resilient and effective in

 • dynamic and high pressure environments.