Internship ne Departamentin e Prokurimit

12234-00N34050
18-Dec-18
International Role - No - Only National applicants will be considered.
Less Than 1 Year

Pozicioni: Internship ne Departamentin e Prokurimit

Vendodhja: World Vision Albania, Tirane

Afati për aplikime: 18 Dhjetor 2018

Për të bërë aplikimin ju lutem përdorni linkun e mëposhtëm:

https://careers.wvi.org/job-opportunities-in-albania-and-kosovo

Qëllimi i pozicionit:

Pozicioni i Internship ne Departamentin e Prokurimit ne World Vision Albania eshte nje mundesi e mire per te gjithe ata qe duan te zhvillojne karrieren e tyre ne fushen e Prokurimeve, zinxhirit te furnizimit, vleresim tregu dhe zhvillim ne aftesi blerese.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizim dhe mirembajtje e databazae te Prokurimit ne menyre te sakte dhe te vazhdueshme si Katalogu i artikujve, Databaza e kontratave, Databaza e informacionit te bisneseve, Databaza e konsulenteve.

 • Oganizim I dosjeve dhe dokumentave ne menyre elektronike dhe ne dosjet perkatese.

 • Mirembajtjen e databazes per ndjekjen e kerkesave.

 • Skanim dhe fotokopje sipas nevojave.

 • Mbeshtet stafin e prokurimin ne menyre te vazhdueshme ne detyrat e tyre te perditshme.

Njohuritë dhe aftësitë

 • Diplome Universitare ne Ekonomi, Administrim Biznesi, Finance apo ne fusha te ngjashme.

 • Njohuri bazike te tregut dhe analizave kosto –cmimi, faturim dhe llogaritje TVSH.

 • I orientuar ndaj detajeve dhe cilesise.

 • Aftesi teknike ne perdorimin e software standarte (Word, PowerPoint, Access and Internet), vecanerisht te programit Excel.

 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe Interpersonale.

 • I motivuar dhe pjestar i mire skuadre.

 • Aftesi te mira ne gjuhen angleze

Ne vlerësojmëçdo aplikim që ju dërgoni, por dëshirojmë t`ju njoftojmë që do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për fazën tjetër të rekrutimit.